Tillgänglighet

Föreningen Musikhuset arbetar löpande med frågor om tillgänglighet.

För föreningens arrangemang väljer vi tillgängliga lokaler utifrån behoven och vi arbetar för att alltid göra vårt bästa att tillmötesgå särskilda behov inom våra resursramar.

  • Vi tar del av och arbetar efter Kulturrådets riktlinjer kring tillgänglighet. Vid olika arrangemang ansvarar respektive arrangör för att information om tillgänglighet finns och att se till så kallat ”enkelt avhjälpta hinder”.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.